Mensen die door fysieke of psychische problemen niet meer in staat zijn hun dagelijkse handelingen uit te voeren kunnen bij de ergotherapeut terecht. Onder dagelijkse handelingen vallen bijvoorbeeld aankleden, eten/drinken, werken of het uitvoeren van hobby’s.

De ergotherapeut kan u helpen met:

  • het opnieuw aanleren van een handeling
  • het anders leren handelen
  • hulp bij het kiezen van het juiste hulpmiddel, daarmee leren omgaan en hulp bij het aanvragen van het hulpmiddel

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Eerst wordt er met u gekeken naar wat uw klachten zijn en waar deze vandaan komen. Samen stellen we de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Als het nodig is zal de therapeut andere disciplines inschakelen om deze doelen te bereiken. Hierbij moet u denken aan de hulp van een arts, een fysiotherapeut, een logopedist en van eventuele mantelzorgers.
Tenslotte zullen we samen evalueren of uw doelen behaald zijn.

Lang niet altijd zal de therapie bij ons in de praktijk plaatsvinden. Het liefst oefenen we in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis of op het werk, om een zo goed mogelijk inzicht in uw situatie te krijgen.

Wordt ergotherapie vergoed?

Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed uit de basisverzekering en valt onder het verplichte eigen risico. Na die 10 uur komt de ergotherapie voor eigen rekening tenzij er meer uren vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.
In de regel lukt het om niet heel ingewikkelde problemen binnen die 10 uur therapie te verhelpen.
Om in aanmerking te komen voor behandeling bij de ergotherapeut is nu nog een verwijzing nodig van de huisarts of een specialist.
Voor een afspraak of verdere informatie kunt u bellen naar onze praktijk.

Michiel van Gooswilligen
Ergotherapie wordt in onze praktijk verzorgd door Michiel van Gooswilligen.