Met ingang van 2019 werken we samen met De Goede Fysiotherapie, de eenmanspraktijk van Erna de Goede. Haar belangrijkste specialisaties zijn manuele therapie en oncologische revalidatie. Haar praktijk is gevestigd aan de Appelgaarde 52 en aangesloten bij PONZ Zoetermeer en het Landelijk Netwerk Duizeligheid.
We verheugen ons zeer op de samenwerking.

Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Deze organisatie richt zich op het bieden en ondersteunen van eerstelijnszorg in Zoetermeer en Benthuizen.

Voor onze fysiotherapeuten betekent dit een nauwe samenwerking met huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk en andere hulpverleners, om zo een goede service aan de patiënten in de wijk te kunnen leveren. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken die we maken met de huisartsen over behandelprotocollen.

Onze praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).