Duizeligheid is iets waar iedereen wel eens te maken mee heeft maar lastig te beschrijven is. Het wordt soms ervaren als een dronken gevoel, of als een licht gevoel in het hoofd. Maar ook het gevoel dat de wereld draait is een bekend verschijnsel.

Duizeligheid is een verstoring van de balans tussen het evenwichtsorgaan in het oor, de ogen en de informatie die de hersenen terugkrijgen uit pezen en spieren. Die verstoring kan op verschillende plekken bevinden, daarom ervaren mensen duizeligheid verschillend. De meest bekende varianten van duizeligheid zijn:

  • Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD)
  • Neuritis vestibularis
  • Cervicogene duizeligheid
  • Hyperventilatie

BPPD

Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid is een vorm van duizeligheid die wordt veroorzaakt doordat het evenwichtsorgaan is aangedaan. Het evenwichtsorgaan bestaat uit 3 halfcirkelvormige kanalen waar vloeistof in zit en die aan de wanden bekleed zijn met haartjes. Als we een beweging maken zorgt de vloeistof in het kanaal ervoor dat de haartjes een bepaalde kant op gaan staan. Dat nemen we waar als beweging.
Door infectie, een ongeval of door slijtage van het middenoor kan het gebeuren dat er kristalletjes uit het middenoor in een kanaal terechtkomen. Deze kristallen kunnen de haartjes in één stand laten staan. Als dit gebeurt krijg je het gevoel alsof de wereld draait. Kenmerkend is dat een aanval van draaiduizeligheid van korte duur is, vaak niet langer dan een minuut. BPPD is goed te behandelen met fysiotherapie. Met een speciale beweging (de Epley manoeuvre) kunnen de kristalletjes naar een plek worden bewogen waar ze geen contact maken met de haartjes.

Neuritis Vestibularis

Bij neuritis vestibularis is het middenoor ontstoken. Dit zorgt ervoor dat je draaiduizelig bent, maar dit is in tegenstelling tot BPPD, niet van korte duur. Het kan soms weken duren en gepaard gaan met misselijkheid en braken. De prognose van neuritis vestibularis is over het algemeen goed, maar als de klachten van een onstabiel gevoel blijven, kan vestibulaire revalidatie onder begeleiding van fysiotherapie uitkomst bieden.

Cervicogene duizeligheid

De oorzaak van cervicogene duizeligheid ligt hoog in de nek, rond de 2e en de 3e nekwervel. Als er sprake is van een bewegingsbeperking of gespannen spieren, raken de zenuwen van deze wervels overprikkeld. Omdat deze zenuwen ook een relatie hebben met het evenwichtsorgaan kan dat er voor zorgen dat je tijdens bepaalde nekbewegingen duizelig wordt. Deze duizeligheid is anders dan de draaiduizeligheid bij  BPPD of neuritis vestibularis. Je ervaart een licht gevoel in het hoofd dat soms ook omschreven als een onstabiel gevoel. Fysiotherapie, en in het bijzonder manuele therapie kan uitkomst bieden bij deze vorm van duizeligheid. Zodra de wervels beter gaan bewegen zullen de klachten van duizeligheid snel verdwijnen.

Hyperventilatie

Tijdens hyperventilatie adem je te snel waardoor er te veel zuurstof in het bloed komt. Vaak gebeurt hyperventilatie onbewust en gaat het gepaard met stress. Een licht gevoel in het hoofd, flauw of onrustig worden, tintelingen in de vingers of een drukkend gevoel op de borst kunnen allemaal optreden. Fysiotherapie, in het bijzonder psychosomatische fysiotherapie, kan goed helpen bij het onder controle brengen van de ademhaling.

Duizeligheidnet is een landelijk netwerk van artsen en fysiotherapeuten en heeft als doel mensen met duizeligheid zo goed mogelijk te helpen.

Erna de Goede
Bij Seghwaert fysiotherapie is Erna de Goede aangesloten bij Duizeligheidnet.