Bekken- en bekkenbodemfysiotherapie zijn gericht op de behandeling van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren in dit gebied hebben een grote invloed op uw houding en bewegingsmogelijkheden.

Daarnaast spelen deze spieren een grote rol bij het plassen, vrijen en ontlasten. Klachten in het gebied van het bekken, de buik en de bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

Bekkenbodemfysiotherapie

Klachten die te maken hebben met de bekkenbodem, zoals ongewild urine- en ontlastingsverlies, verstoppingsklachten of verzakkingen, kunnen het dagelijks leven van mensen die hier last van hebben op een vervelende manier flink beïnvloeden. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier last van hebben. Samen met uw fysiotherapeut kunt u veel ondernemen om uw klachten tegen te gaan.

Bij een eerste consult worden er allerlei vragen gesteld over uw situatie en krijgt u uitleg over een aantal zaken. We bespreken het normale patroon van plassen en ontlasting, de werking van de bekkenbodemspieren en de verschillende oefeningen die kunnen helpen om uw klachten te verminderen. De eerste drie behandelingen vinden 1 maal in de week plaats. Daarna is het voldoende om eens in de  2 tot 3 weken af te spreken. In deze periode is het de bedoeling dat u zelf de oefeningen doet die u geleerd heeft.

Net als volwassenen kunnen ook kinderen klachten hebben die met de bekkenbodem te maken hebben. Eén daarvan is bedplassen. Bedplassen wordt gezien als probleem als een kind ouder dan zes jaar is en meerdere malen per week, sinds langere tijd, in bed plast. De fysiotherapeut kan hierover uitleg en adviezen geven. In samenwerking met het kind en de ouders worden oefeningen aangeleerd die de klachten kunnen verhelpen. Ook bij andere klachten zoals broekpoepen en -plassen, verstopping en buikklachten zonder aanwijsbare oorzaak is behandeling door de fysiotherapeut mogelijk. Kinderen vanaf 4 jaar zijn al geschikt om deze therapie te volgen.

Soms blijkt uit nader onderzoek dat klachten rondom bedplassen en ontlasting niet alleen met de bekkenbodem te maken hebben maar voortkomen uit andere problemen met de motorische ontwikkeling. In die gevallen is er binnen onze praktijk voldoende expertise voor een uitgebreider onderzoek.

Op de site van de Stichting Bekkenbodem Patiënten kunt u meer lezen.

Bekkenfysiotherapie

Veel mensen met lage rugklachten hebben ook problemen met hun bekken. Dergelijke klachten kunt u samen met uw fysiotherapeut aanpakken. Veel vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap last van hun bekken. Hierdoor kunnen er in de zwangerschap en na de bevalling problemen in de lage rug, rondom het bekken en in de benen ontstaan. De klachten ontstaan door beweging en belasting. Vaak verdwijnen ze na de bevalling, maar maar niet altijd. Uw fysiotherapeut kan u informatie, oefeningen en adviezen geven waardoor de klachten verminderen/verdwijnen. Zo krijgt u meer invloed op de klachten.

Ellen Giltaij
Deze fysiotherapie wordt in onze praktijk verzorgd door Ellen Giltaij.