Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand.

De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische of ergotherapeutische handelingen mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Men kan hierbij denken aan screenen, onderzoeken, adviseren of het uitvoeren van het behandelplan. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken en indien mogelijk samen met u opzoek gaan naar andere mogelijkheden van hulpverlening. Onlosmakelijk verbonden aan de behandelovereenkomst zijn de privacy policy, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden. Klik op de links voor meer informatie.

In de praktijk geldt het volgende huisreglement:

  • Ieder dient zich binnen de praktijk volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • Roken is niet toegestaan.
  • Neem bij iedere behandeling een handdoek mee naar de praktijk.
  • Afspraak die niet door kunnen gaan dienen 24 uur vooraf worden afgezegd. Dit kan via: 079-3412906 (ook via de voicemail) of via de mail: . Ook buiten onze openingtijden kunt u hier terecht. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt 75% van het behandeltarief bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Mochten er calamiteiten optreden dient u de aanwijzingen te volgen van het personeel of een bevoegde instantie (brandweer, politie of ambulancepersoneel) op te volgen.
  • De praktijk is niet verantwoorden of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten de praktijk.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van patiënten waarbij geen navolging is geweest van instructies van de therapeut.