Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand.

De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische of ergotherapeutische handelingen mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Men kan hierbij denken aan screenen, onderzoeken, adviseren of het uitvoeren van het behandelplan Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken.

Daarnaast maken de hieronder genoemde Privacy policy, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Zie ook: