Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de diensten die wij bieden. Daarom zijn we altijd alert, dat de kwaliteit van onze behandelingen hoog is.

Een hulpmiddel dat wij daarbij gebruiken is de Meting kwaliteitsindicatoren die is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) om de kwaliteit van de fysiotherapie te meten en transparant te maken. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van onze praktijk worden er drie soorten vragenlijsten ingevuld.

De eerste lijst heeft betrekking op de ervaring van onze patiënten. Het kan zijn dat u gevraagd worden om anoniem, online, een vragenlijst in te vullen die betrekking heeft op uw behandeling bij ons in de praktijk.

De tweede lijst wordt 1x per jaar door een fysiotherapeut van de praktijk ingevuld. Deze vragen gaan over de organisatie van de praktijk, het kwaliteitsbeleid en de professionele samenwerking binnen de praktijk en met andere zorgverleners.

De laatste lijst gaat over het fysiotherapeutisch handelen. Over 20 tot 30 patiënten vult elke fysiotherapeut uit de praktijk een vragenlijst in over het methodisch handelen, de behandeldoelen en het vastleggen van gegevens in patiëntendossier.

Alle antwoorden samen geven een goed beeld van het functioneren van onze praktijk en geven ons inzicht in de punten waarop we goed scoren en de punten waar we nog extra aandacht aan moeten besteden.

De uitkomsten van alle enquêtes wordt gepresenteerd in de Kwaliteitsmonitor, zie hieronder:

Klachten

Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen, kan het zijn dat u niet tevreden over ons bent. We hopen dat u ons dat laat weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mocht dat toch niet lukken dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de KNGF waarbij wij aangesloten zijn.