Michiel van Gooswilligen

Mensen die door fysieke of psychische problemen niet meer in staat zijn hun dagelijkse handelingen uit te voeren kunnen bij de ergotherapeut terecht. Dit kan komen door een fysieke of psychische belemmering, disbalans in belasting en belastbaarheid of moeite hebben met energiebeheer. Onder dagelijkse handelingen vallen bijvoorbeeld aankleden, eten/drinken, werken of het uitvoeren van hobby’s.

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie vergoed. Het kan zijn dat u hierover uw eigen risico moet betalen aan uw zorgverzekeraar. Na die 10 uur komt de ergotherapie voor eigen rekening tenzij er meer uren vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed. In de regel lukt het om problemen binnen die 10 uur therapie te verhelpen.

Nauw contact met verwijzers vinden wij erg belangrijk. Om uw patiënten door te verwijzen voor een consult ergotherapie kunt u gebruik maken van:

  • Een schriftelijke verwijzing
  • Zorgmail

Onze praktijkgegevens voor contact met de ergotherapeut:

Afspraak maken

  • Telefonisch op nr. 079 – 341.29.06
    Bij voorkeur tussen 08.30 – 12.30 uur. 
    Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken.
  • Aan de receptie in de praktijk
  • Via het formulier, klik hiernaast op "Maak nu een afspraak".

Niet vergeten !
Wilt u bij uw eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs meenemen en een eventuele verwijsbrief van uw huisarts of specialistDenkt u eraan een eigen handdoek mee te nemen.

Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak tenminste 24 uur van te voren af, alleen dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Komt u uw afspraak niet na dan zijn wij verplicht om 75% van het behandeltarief bij u in rekening te brengen. Deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Let op:
Afspraken kunnen alleen telefonisch (ook in het weekend via de voicemail) en persoonlijk worden afgezegd. Om misverstanden te voorkomen worden afzeggingen per e-mail niet geaccepteerd.

Contactgegevens praktijk

 

Seghwaert fysiotherapie
Petuniatuin 9
2724 NA Zoetermeer
Telefoon: 079-341.29.06
E-mail: