In het kader van de behandeling door de fysiotherapeut en de relatie tussen therapeut en patiënt gelden wederzijdse rechten en plichten. Deze hebben we hieronder kort voor u samengevat:

Rechten en de plichten van patiënten:

  • De patiënt heeft, binnen de beperkingen van organisatorische en wettelijke kaders, recht op vrije keuze van een fysiotherapeut
  • De patiënt moet op zodanige wijze informatie ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat hij in staat is tot het geven van toestemming voor deze hulp
  • De patiënt moet alle inlichtingen en medewerking geven die nodig zijn om een goede zorg te kunnen verlenen
  • De fysiotherapeut dient goede kwaliteit zorg te verlenen
  • Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn van wederzijds belang
  • De patiënt heeft altijd recht op informatie en het inzien en ontvangen van een afschrift van gegevens over hem