Per jaar gaan er in Nederland 1,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Deze mensen worden niet alleen in een praktijk behandeld maar ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen. Elke behandeling duurt circa 30 minuten.

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een vraaggesprek (anamnese). Hieruit moet naar voren komen welke klachten de patiënt heeft.
Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. In dit onderzoek wordt niet alleen de klacht zelf onder handen genomen maar ook het ontstaan ervan. Er zijn misschien andere lichamelijke problemen die toe te schrijven zijn aan de klacht. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de patiënt.

Er zijn twee manieren om u bij de fysiotherapeut te melden. De meest bekende is met een verwijzing van uw huisarts of specialist.
Tegenwoordig is er ook sprake van 'directe toegang fysiotherapie' (DTF). Dit betekent dat u zich zonder zo'n verwijzing bij een fysiotherapeut terecht kunt. Uw eerste afspraak is voor een intake-gesprek. Daarin wordt bepaald of er een voorlopige indicatie voor fysiotherapie is, of dat er misschien nog informatie van uw huisarts nodig is. Van de intake maakt de fysiotherapeut altijd een verslag en stuurt dat, met uw toestemming, naar uw huisarts. Gaat u hier niet mee akkoord, dan zal er geen verdere behandeling plaatsvinden. Blijkt uit de intake dat er een indicatie is voor fysiotherapie, dan kan er direct fysiotherapeutisch onderzoek gedaan worden.

Onze fysiotherapeuten behandelen niet alleen in de praktijk maar leggen ook huisbezoeken af.

Patiëntenregistratie

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren houden we een patiëntenregistratie bij. In deze administratie zijn uw medische en administratieve gegevens opgenomen. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistratie (Wpr) van toepassing.

Brancheverenigingen

Onze praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) en Ergotherapie Nederland (EN).