Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

Reguliere zitting   € 44,40
Manuele therapie   € 58,80
Kinderfysiotherapie   € 58,80
Toeslag voor uitbehandeling   € 20,70
Intake en onderzoek   € 60,70
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek   € 75,30
Lange zitting   € 61,30
Telefonisch consult   € 18,80
Instructie / overleg ouders van patiënt   € 58,80
Niet nagekomen afspraak   € 33,30
Te laat afgemelde afspraak   € 33,30