Tegenwoordig is er sprake van 'directe toegang fysiotherapie' (DTF). Dit betekent dat u zich zonder verwijzing van uw huisarts direct bij een fysiotherapeut kunt melden. Uw eerste afspraak is voor een intake-gesprek.

Daarin wordt bepaald of er een voorlopige indicatie voor fysiotherapie is, of dat er misschien nog informatie van uw huisarts nodig is. Van de intake maakt de fysiotherapeut altijd een verslag en stuurt dat, met uw toestemming, naar uw huisarts. Gaat u hier niet mee akkoord, dan zal er geen verdere behandeling plaatsvinden.

Blijkt uit de intake dat er een indicatie is voor fysiotherapie, dan kan er direct fysiotherapeutisch onderzoek gedaan worden.