Per jaar gaan er in Nederland 1,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Deze mensen worden niet alleen in een praktijk behandeld maar ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen. Elke behandeling duurt circa 30 minuten.

Met ingang van dit nieuwe jaar werken we samen met De Goede Fysiotherapie, de eenmanspraktijk van Erna de Goede. Haar belangrijkste specialisaties zijn manuele therapie en oncologische revalidatie. Haar praktijk is gevestigd aan de Appelgaarde 52 en aangesloten bij PONZ Zoetermeer en het Landelijk Netwerk Duizeligheid.
We verheugen ons zeer op de samenwerking.

Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Deze organisatie richt zich op het bieden en ondersteunen van eerstelijnszorg in Zoetermeer en Benthuizen.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand.

Seghwaert paramedici hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de diensten die wij bieden. Daarom zijn we altijd alert, dat de kwaliteit van onze behandelingen hoog is.

In het kader van de behandeling door de fysiotherapeut en de relatie tussen therapeut en patiënt gelden wederzijdse rechten en plichten. Deze hebben we hieronder kort voor u samengevat:

Als uw verzekeraar de kosten voor fysiotherapie vergoedt, dan dienen wij de rekening voor uw behandelingen direct bij uw verzekeraar in. U hoeft er dan zelf niets meer aan te doen.