Per jaar gaan er in Nederland 1,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Deze mensen worden niet alleen in een praktijk behandeld maar ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen. Elke behandeling duurt circa 30 minuten.

In de wijk Seghwaert en in Zoetermeer werkt de praktijk met diverse partijen samen: Erna de Goede, Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG) en is de praktijk campagnevriend van de campagne tegen dementie 'we zijn zelf het medicijn', de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) en Ergotherapie Nederland (EN).

Vanaf 1 november 2023 werken wij ook bij Basalt Zoetermeer. Hier maken wij gebruik van een moderne revalidatie oefenzaal. Doordat we intensief samenwerken met Basalt revalidatie is de overgang van 2e lijn revalidatie naar 1e lijn fysiotherapie makkelijker en laagdrempeliger. Revalidanten van basalt kunnen met deze samenwerking hun revalidatietraject op dezelfde locatie voortzetten nadat het medisch specialistische deel van de revalidatie is afgerond. Naast het voortzetten van medisch specialistische revalidatie vanuit Basalt kunnen u ook helpen met andere klachten in de oefenzaal: covid-19 revalidatie, behandeling bij neurologische aandoeningen, orthopedische revalidatie of andere klachten waarvoor oefentherapie is geïndiceerd. Ondanks dat de behandeling plaatsvindt in de oefenzaal van revalidatiecentrum, betreft dit 1e lijn fysiotherapie, hiervoor gelden reguliere vergoedingen en tarieven.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand.

Seghwaert paramedici hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de diensten die wij bieden. Daarom zijn we altijd alert, dat de kwaliteit van onze behandelingen hoog is.

In het kader van de behandeling door de fysiotherapeut en de relatie tussen therapeut en patiënt gelden wederzijdse rechten en plichten. Deze hebben we hieronder kort voor u samengevat:

Als uw verzekeraar de kosten voor fysiotherapie vergoedt, dan dienen wij de rekening voor uw behandelingen direct bij uw verzekeraar in. U hoeft er dan zelf niets meer aan te doen.