Sinds de start van de praktijk in 1988 begeleiden wij stagiaires. Alle studenten in onze praktijk volgen hun opleiding aan de Hogeschool Leiden. Ze zitten in de eindfase van hun studie. Gedurende vijf maanden werken de studenten, onder begeleiding, mee in onze praktijk.

Als ze hun stage succesvol hebben doorlopen, rest voor hen alleen nog hun afstudeerproject en de diploma-uitreiking.

Voorafgaand aan uw behandeling wordt u altijd geïnformeerd over het meekijken of het behandelen door een stagiaire. Als u hier bezwaar tegen hebt geef dat dan alstublieft aan. We zullen er altijd rekening mee houden. De behandeling door een stagiaire staat altijd onder de leiding van een van de fysiotherapeuten in onze praktijk. Deze laatste blijft altijd verantwoordelijk.