Mensen die door fysieke of psychische problemen niet meer in staat zijn hun dagelijkse handelingen uit te voeren kunnen bij de ergotherapeut terecht. Dit kan komen door een fysieke of psychische belemmering, disbalans in belasting en belastbaarheid of moeite hebben met energiebeheer. Onder dagelijkse handelingen vallen bijvoorbeeld aankleden, eten/drinken, werken of het uitvoeren van hobby’s.

De ergotherapeut kan u helpen met:

  • het opnieuw aanleren van een handeling
  • het anders leren handelen
  • het vinden van balans in belasting/belastbaarheid in het algemeen dagelijks leven
  • hulp bij het kiezen van het juiste hulpmiddel, daarmee leren omgaan en hulp bij het aanvragen van het hulpmiddel

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Eerst wordt er met u gekeken naar wat uw klachten zijn en waar deze vandaan komen. Samen stellen we de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Als het nodig is zal de therapeut andere disciplines inschakelen om deze doelen te bereiken. Hierbij moet u denken aan de hulp van een arts, een fysiotherapeut, een logopedist en van eventuele mantelzorgers.
Tenslotte zullen we samen evalueren of uw doelen behaald zijn.

Lang niet altijd zal de therapie bij ons in de praktijk plaatsvinden. Het liefst oefenen we in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis of op het werk, om een zo goed mogelijk inzicht in uw situatie te krijgen.

Mensen die door fysieke of psychische problemen niet meer in staat zijn hun dagelijkse handelingen uit te voeren kunnen bij de ergotherapeut terecht. Dit kan komen door een fysieke of psychische belemmering, disbalans in belasting en belastbaarheid of moeite hebben met energiebeheer. Onder dagelijkse handelingen vallen bijvoorbeeld aankleden, eten/drinken, werken of het uitvoeren van hobby’s.

De ergotherapeut kan u helpen met:

  • het opnieuw aanleren van een handeling
  • het anders leren handelen
  • het vinden van balans in belasting/belastbaarheid in het algemeen dagelijks leven
  • hulp bij het kiezen van het juiste hulpmiddel, daarmee leren omgaan en hulp bij het aanvragen van het hulpmiddel

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Eerst wordt er met u gekeken naar wat uw klachten zijn en waar deze vandaan komen. Samen stellen we de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Als het nodig is zal de therapeut andere disciplines inschakelen om deze doelen te bereiken. Hierbij moet u denken aan de hulp van een arts, een fysiotherapeut, een logopedist en van eventuele mantelzorgers.
Tenslotte zullen we samen evalueren of uw doelen behaald zijn.

Lang niet altijd zal de therapie bij ons in de praktijk plaatsvinden. Het liefst oefenen we in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis of op het werk, om een zo goed mogelijk inzicht in uw situatie te krijgen.


Ergotherapie wordt in onze praktijk verzorgd door Michiel van Gooswilligen.

Michiel van Gooswilligen