Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

Reguliere zitting   € 42,25
Manuele therapie   € 56,00
Kinderfysiotherapie   € 56,00
Toeslag voor uitbehandeling   € 19,70
Intake en onderzoek   € 57,80
Eenmalige fysiotherapeutisch onderzoek   € 71,70
Lange zitting   € 58,40
Telefonisch consult   € 17,90
Instructie / overleg ouders van patiënt   € 56,00
Niet nagekomen afspraak   € 31,70
Te laat afgemelde afspraak   € 31,70