De behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson begint met het inventariseren van de problemen/klachten die u in het dagelijks leven ondervindt. Via vragenlijsten en testen proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Als dat nodig is komen we hiervoor ook bij u thuis.

ParkinsonNetAls de klachten goed duidelijk zijn besluiten we of fysiotherapie voor u een zinvolle optie is en of het verstandig is om andere hulpverlener(s) van ParkinsonNet hierbij te betrekken. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson. Onze praktijk is lid van ParkinsonNet.

Het coördinatiecentrum van ParkinsonNet verzorgt scholing voor de aangesloten zorgverleners die een heel diverse achtergrond hebben zoals neurologen, Parkinson-verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,  diëtisten, seksuologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters. De onderlinge samenwerking van al deze specialisten is heel belangrijk.

Ellen Giltaij
De Parkinson-fysiotherapeut in onze praktijk is Ellen Giltaij.