Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de diensten die wij bieden. Daarom zijn we altijd alert, dat de kwaliteit van onze behandelingen hoog is.

Om in kaart te brengen waar de verbeterpunten in de praktijk zitten, ontvangt u na het afronden van of tijdens een behandelepisode een mail van QDNA met een vragenlijst over de praktijk en zorg die u heeft ontvangen. Dit onderzoek is volledig anoniem. Dit betekend dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Heeft u bezwaar tegen het invullen van dit kwaliteitsonderzoek? Geeft u dit aan bij uw behandelend therapeut. 

De onderzoeksresultaten worden gebruikt om verbeterpunten in de zorg- en dienstverlening door te voeren. Als u in de vragenlijst hier toestemming voor geeft, worden de resultaten ook anoniem gepubliceerd op: www.zorgkaartnederland.nl. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Wij verzoeken u contact op te nemen het de praktijk via  of via met QDNA via:

Klachten

Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen, kan het zijn dat u niet tevreden bent. Het kan voorkomen dat u toch een klacht heeft over de praktijk of kwaliteit van zorg die u heeft ontvangen. Er wordt verzocht om deze klacht te bespreken met uw behandelend therapeut. We zullen ons inzetten om tot een passende oplossing te komen. Mocht u niet tevreden zijn over de voorgestelde oplossing, dan kunt u contact opnemen met een maatschapslid in de praktijk: Henk, Ellen of Vincent. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Een klachtenfunctionaris van het KNGF kunt u hierbij ondersteunen. Mocht er ook in dit geval geen oplossing gevonden worden, dan veranderd uw klacht in een geschil. Uw geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie