Per jaar gaan er in Nederland 1,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Deze mensen worden niet alleen in een praktijk behandeld maar ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen. Elke behandeling duurt circa 30 minuten.

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een vraaggesprek (anamnese). Hieruit moet naar voren komen welke klachten de patiënt heeft.
Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Hierin achterhaald de fysiotherapeut de aard en oorzaak van de klacht. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de patiënt.

Tegenwoordig kunt u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. We noemen dit 'directe toegankelijkheid fysiotherapie' (DTF). Tijdens de intake wordt bepaald of er een indicatie voor fysiotherapie is. Mocht dit zo zijn dan wordt u onderzocht en vervolgens wordt u behandeld. Indien blijkt dat de dat de fysiotherapeut nog informatie van de huisarts nodig heeft, dan wordt u eerst terugverwezen naar de huisarts. Ook met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u bij ons terecht. Voor de vergoeding van behandelingen aan klachten die voorkomen op de lijst van chronische aandoeningen, klachten van artrose in uw heup of kniegewricht, claudicatio intermittens (etalagebenen) of COPD is een verwijzing nodig. Van de intake maakt de fysiotherapeut altijd een verslag en stuurt dat, met uw toestemming, naar uw huisarts. Gaat u hier niet mee akkoord, dan zal er geen verdere behandeling plaatsvinden.

Onze fysiotherapeuten behandelen niet alleen in de praktijk maar leggen ook huisbezoeken af.

Patiëntenregistratie

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren houden we een patiëntenregistratie bij. In deze administratie zijn uw medische en administratieve gegevens opgenomen. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistratie (Wpr) van toepassing.