Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en hun motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer, of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Zij hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Al deze kinderen hebben baat bij sensomotorische training.

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen zoals passiviteit, lage spierspanning, overstrekken en asymmetrie. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, veel uit hun handen laten vallen of vaak hun evenwicht verliezen. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven, of met het tempo in de klas. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het met zijn motorische ontwikkeling achter te lopen bij zijn leeftijdsgenootjes. Kinderen kunnen angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe houding hebben. Kortom, er zijn veel verschillenden bewegingsproblemen die allemaal invloed kunnen zijn op het welbevinden van kinderen en op hun functioneren in een groep.

Wij starten de behandeling met een gesprek met (een van) de ouders of verzorgers om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Daarna volgt een uitgebreide motorische observatie van het kind van ongeveer 45 minuten. Lijkt fysiotherapie zinvol, dan wordt daarna een behandelplan besproken. De behandeling is er op gericht de motorische mogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in het bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit handelings- en speladviezen aan ouders, zodat zij deze tijdens de dagelijkse verzorging kunnen toepassen.

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische informatieverwerking is een vorm van Sensomotorische training en heeft betrekking op de manier waarop prikkels verwerkt worden. Door de zintuigen wordt veel informatie opgenomen die daarna geselecteerd moet worden en met elkaar wordt verbonden. Alleen als dat op orde is, is het mogelijk goed te reageren op de omgeving. De ontwikkeling van de sensorische informatieverwerking begint al tijdens de zwangerschap en ontwikkelt zich stapje voor stapje in een min of meer voorspelbare volgorde.
Bij een kind met problemen in de SI zijn de zintuigen meestal wel in orde, maar het zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) heeft moeite met het selecteren, organiseren en afstemmen van de verschillende prikkels. Het doel van de therapie is om veranderingen aan te brengen in de organisatie van het zenuwstelsel en wel op zo'n manier dat het kind beter in staat is tot interactie met zijn omgeving. De therapie wordt in spelvorm gegeven, waarbij veel verschillende zintuiglijke prikkels (bijv. evenwichts-, huid- en visuele prikkels) tegelijkertijd worden aangeboden. Door het spelen voorop te stellen is er zo veel afleiding, dat het kind heel direct op de prikkels reageert en geen tijd krijgt hierover na te denken. Op die manier worden de beste resultaten geboekt.

Op de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking kunt u hier meer over lezen.

Gerdine de Vries
Sensomotorische informatieverwerking (SI) wordt in onze praktijk verzorgd door Gerdine de Vries.